KvardagsATLETEN består av trenarar med ulik fagleg- og erfaringsbakgrunn, men med ei felles forståing om at fysisk aktivitet engasjerer og begeistrer oss. Dette brenn me for og me vil gjerne vidareformidle det med DEG på laget!

Me ynskjer å spre TRENINGSGLEDE - LEKENHET - RÅSKAP!

Våre timar og periodeplanar er basert på grunnleggjande treningslæreprinsipp. Me vektlegg variasjon, allsidighet og treningsglede.

Er du klar til å utfordre ATLETEN i deg?