BEATE ELTARVÅG GJESDAL

PhD kandidat

  • Institutt for helse og funksjon HVL

Utdanning

  • Master i idrettsvitenskap - NIH
  • Bachelor Idrettsbiologi - NIH
  • Kroppsøving grunnfag - HiB
  • Allmennlærer - HiB

Kurs

  • FAFS (Gray Institute)
  • ESMAC - gait course
  • Anatomy Trains I
  • Basisball Trainer

Rørsleglede med ein funksjonell kropp er mi drivkraft til trening av ATLETANE uavhengig av ambisjonsnivå.

Det er utrulig givande å sjå ATLETANE jobbe mot måla sine og oppleve glede og meistring i treningsarbeidet sitt.

Eg trur ein ekte kvardagsATLET står godt rusta til utfordringane nettopp kvardagen stiller.