INGEBJØRG AALAND

Adjunkt  

  • Idrettslina - Stord vidaregåande skule

Utdanning

  • Bachelor idrett - UiS
  • Praktisk pedagogisk utdanning - NiH
  • 4 sesongar i 1. divisjon og eliteserien for kvinner i handball


For meg er fokus på helse og trening ein sentral del i kvardagen, både på dag- og kveldstid.  Både handballen og utdanninga mi har gitt meg erfaring og kunnskap som eg brukar daglig i jobben og i treningsarbeidet mitt.

Det er viktig med ein allsidig kropp, der ein har ein god fysisk plattform, som gir eit grunnlag for å meistra kvardagen i seg sjølv, samt meistra nye utfordringar.

Treningane til kvardagsATLETEN fokuserer på treningsglede, variasjon og moglegheit til å utfordre seg sjølv. Dette er plassen der alle skal få utbytte av øktene.