GRUPPETRENING

Våre gruppetimar er basert på grunnleggjande treningslæreprinsipp. Me vektlegg variasjon, allsidighet og treningsglede. Felles for dei ulike gruppene er at ein melder seg på ein periode omgangen. 

Me sel også klippekort (10 klipp 1500 kr) eller du kan melde deg på drop in timar (180 kr). 

Gruppetilbodet varierer frå periode til periode.