BEDRIFTSTRENING

Bedriftstrening kan være eit samlingspunkt utanfor kontoret som skaper gode relasjoner, som  kan har stor overføringsverdi til det daglege miljøet på arbeidsplassen.

Kvardagsatleten tilbyr tilrettelagt trening i bedriftas eigne lokaler  eller ute, tilpassa deltakarane sitt nivå.

Ta kontakt for ein uforpliktande dialog, post@kvardagsatleten.no