ATLETISK TRENINGSGLEDE, LEKENHET OG RÅSKAP

KvardagsATLETEN består av trenarar med ulik fagleg- og erfaringsbakgrunn, men med ei felles forståing om at fysisk aktivitet engasjerer og begeistrer oss. Dette brenn me for og me vil gjerne vidareformidla det, med DEG på laget vårt!

Våre timar og periodeplanar er basert på grunnleggjande treningslæreprinsipp. Me vektlegg variasjon, allsidighet og treningsglede. Vår kunnskap og erfaringar tilseier at kvalitet og kontinuitet fører til måloppnåing. Fysisk aktivitet er ei ferskvare og treng kontinuerleg vedlikehaldsarbeid, sjølv kor atletisk ein har vert.

Det er kort link mellom trening, rehabilitering og førebyggjing.  Me har erfaring som utøver på elitenivå, frå medisinsk støtteapparat innan elitehandball og som fysiske trenarar i Olympiatoppen. KvardagsATLETEN prøver etter beste evne å tilbyr tilrettelagt trening for utøvarar og kunder på alle stadie. Utrent, trent eller topptrent? Me tilpassar treninga til deg og ditt ATLETISKE nivå.

Er du klar til å utfordre ATLETEN i deg?