TRENARAR

KvardagsATLETEN består av trenarar med ulik fagleg- og erfaringsbakgrunn, men med ei felles forståing om at fysisk aktivitet engasjerer og begeistrer oss. Dette brenn me for og me vil gjerne vidareformidla dette, med DEG på laget vårt!