Forsking

KvardagsATLETEN liker å lære ting. Enten det er å meistre nye fysiske utfordingar eller tileigning av ny teoretisk kunnskap. Me etterstreber derfor å basere det me vidareformidlar på eit oppdatert og vitskapleg grunnlag. Av den grunn får du sjeldan  trylleformlar eller quick-fix løysingar, dessverre. 

Men me tek gjerne ein god fagleg diskusjon og ser på det som ein god metode for ny kunnskapsutvikling.

For augonblinken er det fult fokus på ph.d prosjektet FUNCAP-CP.